Hepatologia

Hepatologia

Autoimmunologiczne choroby wątroby

Wątroba, podobnie jak inne organy, bywa potencjalnym celem reakcji autoimmunologicznej. Etiologia chorób autoimmunologicznych wątroby nie została dokładnie wyjaśniona, mimo że opisy pierwszych przypadków pojawiły się w latach 50. XX wieku. Początkowo uważano, że niektóre objawy mogą mieć charakter wtórny. W 1956 roku wprowadzono pojęcie „toczniowe zapalenie wątroby”, co było związane z obecnością przeciwciał przeciwjądrowych. Pojęcie to zostało zastąpione w 1992 roku przez „autoimmunologiczne zapalenie wątroby”. W roku 1966 wykazano związek pomiędzy obecnością przeciwciał anty-mitochondrialnych z pierwotną żółciową marskością wątroby (PBC).

Obecnie wyróżnia się trzy choroby autoimmunologiczne wątroby:

Opracowanie: Patryk Matuszek i Katarzyna Buska