Znajdź laboratorium wykonujące
badanie autoprzeciwciał

Kryteria zaawansowane

Najnowsze wpisy na blogu

Jak już było to opisane w poprzednich artykułach badanie ANA ma bardzo duże znaczenie w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. Rekomendacje dotyczące diagnostyki ANA jednoznacznie zalecają dwuetapową diagnostykę i potwierdzanie wszystkich pozytywnych ANA drugą niezależną metodą. Immunofluorescencja pośrednia (IIFT) stanowi pierwszy etap diagnostyki, tzw. etap przesiewowy i została uznana za złotyt standard w diagnostyce ANA. Drugi etap badanie ANA stanowią testy […]

Czytaj więcej

Badanie ANA ma podstawowe znaczenie w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. Swoiste przeciwciała ANA mogą być obecne we krwi pacjenta przed wystąpieniem objawów chorobowych i w pewnych sytuacjach mogą stanowić źródło informacji na temat prawdopodobieństwa wystąpienia objawów bądź powikłań. Oficjalne rekomendacje jednoznacznie zalecają dwuetapową diagnostykę przeciwciał ANA. Pierwszym etapem badanie ANA jest test przesiewowy - immunofluorescencja pośrednia (IIFT) z […]

Czytaj więcej

Choroby autoimmunologiczne to takie, w przebiegu których dochodzi do zaburzeń funkcjonowania układu immunologicznego. Wiążą się one z tym, że organizm zaczyna rozpoznawać własne tkanki jako obce i je atakować. Na rozwój chorób autoimmunologicznych wpływają różne czynniki, a zaliczyć do nich można także niewłaściwy styl życia, stres oraz nieodpowiednia dieta. Opieka medyczna nad pacjentami ze zdiagnozowaną chorobą autoimmunologiczną opiera się głównie na wprowadzeniu […]

Czytaj więcej

U podstaw rozwoju chorób autoimmunologicznych (autoimmunizacyjnych) leży błędne funkcjonowanie układu odpornościowego. Organizm osoby zdrowej poprzez produkcję przeciwciał – białek, które potrafią rozpoznać wirusy lub bakterie i zniszczyć je, może samodzielnie zwalczyć nawet ciężkie zakażenia. Czasami jednak układ immunologiczny zaczyna funkcjonować błędnie, w efekcie czego produkuje dużo przeciwciał, które zaczynają atakować komórki, tkanki i narządy własnego […]

Czytaj więcej

Choroby reumatyczne to szeroka grupa schorzeń objawiających się zmianami zapalnymi w obrębie tkanki łącznej, spowodowanymi najczęściej reakcją autoimmunologiczną. Towarzyszące im objawy obejmują stawy i kości, w skrajnych przypadkach prowadzą do ograniczenia ruchomości stawów. Czy to reumatyzm? Reumatyzm? Choroby reumatyczne bardzo długo nazywane były reumatyzmem. Dziś termin ten jest stosowany coraz rzadziej, choć wielu pacjentów zgłaszających się do lekarza […]

Czytaj więcej

Jednym z wyzwań medycyny jest prawidłowa interpretacja reakcji immunologicznych organizmu. Autoimmunizację definiuje się jako nieprawidłową odpowiedź układu odpornościowego, w której przebiegu określone komórki zwracają się przeciwko tkankom i narządom własnego organizmu. Takie przewlekłe, nieprawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego człowieka może prowadzić do rozwoju przewlekłych schorzeń, które nazywamy "choroby autoimmunologiczne". Choroby […]

Czytaj więcej

Czym są choroby autoimmunizacyjne

Choroby autoimmunizacyjne stanowią szeroką grupę schorzeń, w których układ immunologiczny człowieka niszczy własne tkanki czy narządy. U zdrowego człowieka organizm wykształca tzw. tolerancję na własne antygeny. Upośledzenie tej tolerancji skutkuje m.in. pojawieniem się autoprzeciwciał (np. przeciwciał przeciwjądrowych – ANA), a w konsekwencji chorób autoimmunizacyjnych. Wiele z tych chorób nazywanych jest chorobami tkanki łącznej albo „kolagenozami”. Nie są to jednak wyłącznie choroby tkanki łącznej, chociaż w wielu z nich dochodzi do uszkodzenia kolagenu. Choroby o podłożu autoimmunizacyjnym dotyczyć mogą w zasadzie każdej tkanki czy narządu. Wyróżnia się m.in. autoimmunologiczne zapalenie wątroby, tarczycy, reumatoidalne zapalenie stawów czy toczeń układowy. Lista chorób autoimmunizacyjnych jest znacznie dłuższa.


O stronie

AUTOPRZECIWCIALA.INFO poświęcona jest w pełni problematyce chorób autoimmunizacyjnych. Na stronie znajdują się opisy chorób ale również najnowsze kryteria rozpoznania.


Strona szczegółowo omawia zagadnienia związane z badaniem autoprzeciwciał (np. badanie ANA i innych autoprzeciwciał).


AUTOPRZECIWCIALA.INFO to również wyszukiwarka laboratoriów wykonujących badania autoprzeciwciał, w tym najczęściej wykonywane badanie ANA. Lekarz lub pacjent może w prosty sposób wyszukać 3 najbliższe sobie laboratoria wykonujące diagnostykę autoprzeciwciał.

alergiczne.info kalpro.pl