Znajdź laboratorium wykonujące
badanie autoprzeciwciał

Kryteria zaawansowane

Najnowsze wpisy na blogu

1. Czym jest zespół Sjögrena (ang. Sjögren syndrome, SS)? Zespół Sjögrena jest przewlekłą chorobą zapalną o podłożu autoimmunologicznym, która charakteryzuje się powstawaniem nacieków z limfocytów w obrębie gruczołów wydzielniczych (łzowych, ślinowych) i zaburzeniami ich funkcji oraz zmianami zapalnymi w obrębie wielu układów i narządów. 2. Która płeć obarczona jest większym ryzykiem zachorowania na SS? Na zespół Sjögrena  9-krotnie częściej chorują […]

Czytaj więcej

1. Jakie jednostki chorobowe mieszczą się w pojęciu zapalenia mięśniowego? Wyróżniamy dwie takie choroby z grupy kolagenoz: zapalenie wielomięśniowe (łac. polymyositis, PM) i zapalenie skórno-mięśniowe (łac. dermatomyositis, DM), przy czym w przebiegu DM występują zapalenia mięśni z zapaleniem skóry. Obie choroby mogą spowodować zmiany w sercu o charakterze zapalnym, a także w obrębie tkanki śródmiąższowej płuc i w naczyniach krwionośnych. 2. Jak często […]

Czytaj więcej

1. Czym charakteryzuje się reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)? Reumatoidalne zapalenie stawów jest przewlekłą chorobą układową tkanki łącznej o podłożu immunizacyjnym, która charakteryzuje się nieswoistym zapaleniem symetrycznych stawów, występowaniem zmian pozastawowych i powikłań układowych. Schorzenie może doprowadzić chorego do inwalidztwa, a nawet do przedwczesnej śmierci. 2. Jaka jest przyczyna reumatoidalnego zapalenia stawów? Etiologia choroby nie została […]

Czytaj więcej

1. Czym są układowe zapalenia naczyń (ang. systemic vasculitis)? Układowe zapalenia naczyń to grupa układowych chorób tkanki łącznej, która charakteryzuje się stanem zapalnym ścian naczyń krwionośnych. W przebiegu schorzenia leukocyty naciekają ściany naczyń krwionośnych i powodują ich uszkodzenie, co może prowadzić do krwawienia oraz ograniczenia przepływu krwi, a w konsekwencji do niedokrwienia zaopatrywanych przez nie tkanek i narządów. Układowe zapalenia naczyń […]

Czytaj więcej

1. Co to jest twardzina układowa? SSc, czyli twardzina układowa (łac. scleroderma, ang. systemic sclerosis), jest przewlekłą chorobą z grupy kolagenoz, która prowadzi do postępującego włóknienia skóry oraz zmian w układzie naczyniowym, kostnym, mięśniowym i w narządach wewnętrznych. Poważne zaburzenia ich funkcjonowania mogą doprowadzić do niewydolności wielonarządowej, a w konsekwencji nawet do śmierci pacjenta. 2. Jak często występuje twardzina układowa? W Polsce […]

Czytaj więcej

1. Czym jest toczeń rumieniowaty układowy (SLE)? Toczeń rumieniowaty układowy to przewlekła choroba autoimmunologiczna rozwijająca się wskutek złożonych zaburzeń układu odpornościowego, prowadzących do przewlekłego procesu zapalnego w wielu tkankach i narządach. Toczeń charakteryzuje się zmianami zapalnymi w obrębie stawów, naczyń krwionośnych, serca, układu nerwowego i nerek. Jego leczenie często musi być wielokierunkowe. Duża grupa chorych wymaga intensywnej opieki […]

Czytaj więcej

Czym są choroby autoimmunizacyjne

Choroby autoimmunizacyjne stanowią szeroką grupę schorzeń, w których układ immunologiczny człowieka niszczy własne tkanki czy narządy. U zdrowego człowieka organizm wykształca tzw. tolerancję na własne antygeny. Upośledzenie tej tolerancji skutkuje m.in. pojawieniem się autoprzeciwciał (np. przeciwciał przeciwjądrowych – ANA), a w konsekwencji chorób autoimmunizacyjnych. Wiele z tych chorób nazywanych jest chorobami tkanki łącznej albo „kolagenozami”. Nie są to jednak wyłącznie choroby tkanki łącznej, chociaż w wielu z nich dochodzi do uszkodzenia kolagenu. Choroby o podłożu autoimmunizacyjnym dotyczyć mogą w zasadzie każdej tkanki czy narządu. Wyróżnia się m.in. autoimmunologiczne zapalenie wątroby, tarczycy, reumatoidalne zapalenie stawów czy toczeń układowy. Lista chorób autoimmunizacyjnych jest znacznie dłuższa.


O stronie

AUTOPRZECIWCIALA.INFO poświęcona jest w pełni problematyce chorób autoimmunizacyjnych. Na stronie znajdują się opisy chorób ale również najnowsze kryteria rozpoznania.


Strona szczegółowo omawia zagadnienia związane z badaniem autoprzeciwciał (np. badanie ANA i innych autoprzeciwciał).


AUTOPRZECIWCIALA.INFO to również wyszukiwarka laboratoriów wykonujących badania autoprzeciwciał, w tym najczęściej wykonywane badanie ANA. Lekarz lub pacjent może w prosty sposób wyszukać 3 najbliższe sobie laboratoria wykonujące diagnostykę autoprzeciwciał.

alergiczne.info kalpro.pl