Znajdź laboratorium wykonujące
badanie autoprzeciwciał

Kryteria zaawansowane

Najnowsze wpisy na blogu

Choroby reumatyczne to szeroka grupa schorzeń objawiających się zmianami zapalnymi w obrębie tkanki łącznej, spowodowanymi najczęściej reakcją autoimmunologiczną. Towarzyszące im objawy obejmują stawy i kości, w skrajnych przypadkach prowadzą do ograniczenia ruchomości stawów. Czy to reumatyzm? Reumatyzm? Choroby reumatyczne bardzo długo nazywane były reumatyzmem. Dziś termin ten jest stosowany coraz rzadziej, choć wielu pacjentów zgłaszających się do lekarza […]

Czytaj więcej

Jednym z wyzwań medycyny jest prawidłowa interpretacja reakcji immunologicznych organizmu. Autoimmunizację definiuje się jako nieprawidłową odpowiedź układu odpornościowego, w której przebiegu określone komórki zwracają się przeciwko tkankom i narządom własnego organizmu. Takie przewlekłe, nieprawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego człowieka może prowadzić do rozwoju przewlekłych schorzeń, które nazywamy "choroby autoimmunologiczne". Choroby […]

Czytaj więcej

Dziesiątego maja po raz piętnasty obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tocznia. Toczeń rumieniowaty układowy (ang. systemic lupus erythematosus, SLE) należy do tzw. kolagenoz, czyli chorób układowych tkanki łącznej. Jest to choroba przewlekła o podłożu autoimmunizacyjnym. Do jej rozwoju dochodzi na skutek nieprawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego i błędnego rozpoznawania przez organizm własnych komórek jako obcych. Reakcja autoimmunizacyjna prowadzi do […]

Czytaj więcej

Schorzenia wątroby są bardzo powszechne, jednak większość osób nie jest świadoma choroby, nawet przy długotrwałym i rozległym uszkodzeniu tego narządu. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są uszkodzenia spowodowane przez toksyny (np. alkohol, leki), wirusy (np. zapalenia wątroby typu B, C i inne) oraz pasożyty. Poważnym problemem są również autoimmunizacyjne choroby wątroby, ponieważ nie dają wyraźnych dolegliwości i często są rozpoznawane zbyt […]

Czytaj więcej

Celiakia, zwana inaczej chorobą trzewną, to przewlekłe schorzenie zapalne jelita cienkiego o podłożu immunologicznym, występuje u osób predysponowanych genetycznie. Spożycie glutenu u osób chorujących na celiakię prowadzi do uszkodzenia śluzówki jelita cienkiego (m.in. zaniku kosmków jelitowych). Problem celiakii dotyczy 1 osoby na 100 przypadków na świecie. Rozwój celiakii zależy od współdziałania 3 czynników: obecności haplotypu celiakalnego HLA-DQ2/DQ8 (czynnik […]

Czytaj więcej

Przez dziesięciolecia lekarze i naukowcy sądzili, że cukrzyca typu 2 jest zaburzeniem metabolicznym. Ten rodzaj zaburzeń występuje wtedy, gdy naturalne procesy chemiczne organizmu nie przebiegają prawidłowo. Najnowsze badania sugerują, że cukrzyca typu 2, podobnie jak cukrzyca typu 1, może należeć do chorób autoimmunizacyjnych. W takim wypadku identyfikacja czynników wpływających na jej rozwój potencjalnie otwiera nowe możliwości terapeutyczne. Póki co nie ma […]

Czytaj więcej

Czym są choroby autoimmunizacyjne

Choroby autoimmunizacyjne stanowią szeroką grupę schorzeń, w których układ immunologiczny człowieka niszczy własne tkanki czy narządy. U zdrowego człowieka organizm wykształca tzw. tolerancję na własne antygeny. Upośledzenie tej tolerancji skutkuje m.in. pojawieniem się autoprzeciwciał (np. przeciwciał przeciwjądrowych – ANA), a w konsekwencji chorób autoimmunizacyjnych. Wiele z tych chorób nazywanych jest chorobami tkanki łącznej albo „kolagenozami”. Nie są to jednak wyłącznie choroby tkanki łącznej, chociaż w wielu z nich dochodzi do uszkodzenia kolagenu. Choroby o podłożu autoimmunizacyjnym dotyczyć mogą w zasadzie każdej tkanki czy narządu. Wyróżnia się m.in. autoimmunologiczne zapalenie wątroby, tarczycy, reumatoidalne zapalenie stawów czy toczeń układowy. Lista chorób autoimmunizacyjnych jest znacznie dłuższa.


O stronie

AUTOPRZECIWCIALA.INFO poświęcona jest w pełni problematyce chorób autoimmunizacyjnych. Na stronie znajdują się opisy chorób ale również najnowsze kryteria rozpoznania.


Strona szczegółowo omawia zagadnienia związane z badaniem autoprzeciwciał (np. badanie ANA i innych autoprzeciwciał).


AUTOPRZECIWCIALA.INFO to również wyszukiwarka laboratoriów wykonujących badania autoprzeciwciał, w tym najczęściej wykonywane badanie ANA. Lekarz lub pacjent może w prosty sposób wyszukać 3 najbliższe sobie laboratoria wykonujące diagnostykę autoprzeciwciał.

alergiczne.info kalpro.pl