Znajdź laboratorium wykonujące BADANIE AUTOPRZECIWCIAŁ
Znajdź laboratorium
Reumatologia


Dermatologia

GastroenterologiaEndokrynologia
Nefrologia
NiepłodnośćHepatologiaBlog

Immunoterapia to innowacyjna forma leczenia angażująca układ odpornościowy chorego i wspomagająca naturalne procesy, które zachodzą w organizmie. Wyniki badań opublikowanych w Science Translational Medicine sugerują, że może ona zatrzymać rozwój wczesnego stadium cukrzycy typu 1. Doniesienie to daje chorym nadzieję na opracowanie bezpiecznej i skutecznej koncepcji terapeutycznej, co jest to szczególnie istotne z uwagi na konsekwencje poważnych komplikacji jakie niesie ze sobą […]

Czytaj więcej

Choroby autoimmunologiczne takie jak toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów czy twardzina układowa charakteryzują się złożoną patogenezą i skomplikowaną etiologią. Obecnie wiadomo, że jest to klasyczny przykład chorób wielogenowych a prowadzone w tym kierunku badania doprowadziły do identyfikacji szeregu powiązań genetycznych z rozwojem chorób autoimmunizacyjnych. U ich podstaw leżą przede wszystkim geny kodujące białka zaangażowane w takie […]

Czytaj więcej

Toczeń rumieniowaty układowy  należy do chorób układowych  tkanki łącznej. Do rozwoju tocznia dochodzi na skutek nieprawidłowego działania układu odpornościowego i błędnego rozpoznania własnych komórek organizmu jako obcych. Na skutek rozwoju reakcji autoimmunizacyjnej dochodzi m.in. do wytworzenia autoprzeciwciał, które atakują tkanki czy narządy, a następnie zaburzają ich funkcjonowanie. W wielu przypadkach zmiany zapalne są rozsiane po organizmie i dotyczą m.in. […]

Czytaj więcej

Układowe zapalenia naczyń (Vasculitides) to heterogenna grupa dość rzadko występujących chorób, w których zapalenie ściany naczyń krwionośnych powoduje jej uszkodzenie. Istotą tych schorzeń jest naciekanie ścian naczyń przez różne postaci leukocytów, co prowadzi do uszkodzenia ich ścian, zmniejszenie ich światła, często z ograniczeniem drożności. Konsekwencją jest niedokrwienie i martwica narządów zaopatrywanych przez te naczynia. Proces ten może obejmować […]

Czytaj więcej

Celiakia (choroba trzewna) jest przewlekłą chorobą autoimmunizacyjną o podłożu genetycznym, która charakteryzuje się dożywotnią nietolerancją glutenu. Spożycie glutenu prowadzi do uszkodzenia błony śluzowej jelita cienkiego, zaniku kosmków jelitowych, a co za tym idzie do upośledzonego wchłaniania w jelicie i całego szeregu konsekwencji związanymi z niedoborami pokarmowymi. Objawy celiakii mogą pojawić się w dowolnym wieku i mogą dotyczyć różnych układów. Przebieg […]

Czytaj więcej

Rola sportu w utrzymaniu sprawności fizycznej chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów (potoczna nazywa:"reumatyzm") jest nieoceniona. Pacjenci często boją się, że aktywność fizyczna doprowadzi do dalszego uszkodzenia stawów, ale ich obawy są niesłuszne, istnieje bowiem wiele rodzajów ćwiczeń dla nich rekomendowanych. Zaleca się takie rodzaje sportu, które zbytnio nie obciążają chorych stawów. Z uwagi na odciążające właściwości oporu wody świetnie w tej roli […]

Czytaj więcej
alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl