Znajdź laboratorium wykonujące BADANIE AUTOPRZECIWCIAŁ
Znajdź laboratorium
Reumatologia


Dermatologia

GastroenterologiaEndokrynologia
Nefrologia
NiepłodnośćHepatologiaBlog

Jak już było to opisane w poprzednich artykułach badanie ANA ma bardzo duże znaczenie w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. Rekomendacje dotyczące diagnostyki ANA jednoznacznie zalecają dwuetapową diagnostykę i potwierdzanie wszystkich pozytywnych ANA drugą niezależną metodą. Immunofluorescencja pośrednia (IIFT) stanowi pierwszy etap diagnostyki, tzw. etap przesiewowy i została uznana za złotyt standard w diagnostyce ANA. Drugi etap badanie ANA stanowią testy […]

Czytaj więcej

Badanie ANA ma podstawowe znaczenie w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. Swoiste przeciwciała ANA mogą być obecne we krwi pacjenta przed wystąpieniem objawów chorobowych i w pewnych sytuacjach mogą stanowić źródło informacji na temat prawdopodobieństwa wystąpienia objawów bądź powikłań. Oficjalne rekomendacje jednoznacznie zalecają dwuetapową diagnostykę przeciwciał ANA. Pierwszym etapem badanie ANA jest test przesiewowy - immunofluorescencja pośrednia (IIFT) z […]

Czytaj więcej

Choroby autoimmunologiczne to takie, w przebiegu których dochodzi do zaburzeń funkcjonowania układu immunologicznego. Wiążą się one z tym, że organizm zaczyna rozpoznawać własne tkanki jako obce i je atakować. Na rozwój chorób autoimmunologicznych wpływają różne czynniki, a zaliczyć do nich można także niewłaściwy styl życia, stres oraz nieodpowiednia dieta. Opieka medyczna nad pacjentami ze zdiagnozowaną chorobą autoimmunologiczną opiera się głównie na wprowadzeniu […]

Czytaj więcej

U podstaw rozwoju chorób autoimmunologicznych (autoimmunizacyjnych) leży błędne funkcjonowanie układu odpornościowego. Organizm osoby zdrowej poprzez produkcję przeciwciał – białek, które potrafią rozpoznać wirusy lub bakterie i zniszczyć je, może samodzielnie zwalczyć nawet ciężkie zakażenia. Czasami jednak układ immunologiczny zaczyna funkcjonować błędnie, w efekcie czego produkuje dużo przeciwciał, które zaczynają atakować komórki, tkanki i narządy własnego […]

Czytaj więcej

Choroby reumatyczne to szeroka grupa schorzeń objawiających się zmianami zapalnymi w obrębie tkanki łącznej, spowodowanymi najczęściej reakcją autoimmunologiczną. Towarzyszące im objawy obejmują stawy i kości, w skrajnych przypadkach prowadzą do ograniczenia ruchomości stawów. Czy to reumatyzm? Reumatyzm? Choroby reumatyczne bardzo długo nazywane były reumatyzmem. Dziś termin ten jest stosowany coraz rzadziej, choć wielu pacjentów zgłaszających się do lekarza […]

Czytaj więcej

Jednym z wyzwań medycyny jest prawidłowa interpretacja reakcji immunologicznych organizmu. Autoimmunizację definiuje się jako nieprawidłową odpowiedź układu odpornościowego, w której przebiegu określone komórki zwracają się przeciwko tkankom i narządom własnego organizmu. Takie przewlekłe, nieprawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego człowieka może prowadzić do rozwoju przewlekłych schorzeń, które nazywamy "choroby autoimmunologiczne". Choroby […]

Czytaj więcej
alergiczne.info kalpro.pl