napisx
Znajdź laboratorium wykonujące BADANIE AUTOPRZECIWCIAŁ
Znajdź laboratorium
Reumatologia


Dermatologia

GastroenterologiaEndokrynologia
Nefrologia
NiepłodnośćHepatologiajQuery(document).ready(finction(){})

Pęcherzyca IgA

Pęcherzyca IgA (IgA pemphigus)

Pęcherzyca IgA jest grupą autoimmunizacyjnych pęcherzowych dermatoz śródnaskórkowych. U pacjentów z pęcherzycą IgA obserwuje się skórne objawy pęcherzykowo-krostowe towarzyszące naskórkowym naciekom neutrofilowym. Proces autoimmunizacyjny zachodzi za pośrednictwem przeciwciał klasy IgA przeciwko powierzchniowym białkom keratynocytu (desmogleina 1 oraz desmogleina 3). Wyróżnia się dwie postacie tej choroby:

  • pęcherzycę IgA typu podrogowej dermatozy
  • pęcherzycę IgA typu śródnaskórkowego neutrofilowego

Najczęściej spotyka się pęcherzycę IgA typu podrogowej dermatozy krostowej, która histopatologicznie przypomina pęcherzycę liściastą. W obu przypadkach dochodzi do rozwarstwienia naskórka w obrębie jego wyższych warstw.

Diagnostyka w kierunku pęcherzycy IgA powinna być rozważona u pacjentów ze zmianami pęcherzykowo-krostowymi. W badaniu histopatologicznym obserwuje się rozwarstwienie naskórka z naciekami neutrofilowymi. W rozpoznaniu pęcherzycy IgA konieczne jest wykazanie przeciwciał chorobowych w klasie IgA. Dostępne testy diagnostyczne pełnią ważną rolę nie tylko w diagnostyce, ale także mogą być pomocne w monitorowaniu przebiegu choroby i ocenie skuteczności leczenia (dot. wybranych parametrów). Z metod służących do serologicznej diagnostyki  pęcherzycy IgA dostępne jest wykonanie badania metodą  immunofluorescencji pośredniej i/lub ELISA.

Autoprzeciwciała w przebiegu pęcherzycy IgA:

Badania specjalistyczne – oznaczenie autoprzeciwciał
Autoprzeciwciała Rodzaj badania
Przeciwko desmosomom
przesiewowe
Przeciwko antygenom błony podstawnej naskórka
przesiewowe
anty-desmogleina 1 specjalistyczne
anty-desmogleina 3 specjalistyczne
anty-BP180
specjalistyczne
anty-BP230 specjalistyczne
anty-enwoplakina specjalistyczne
anty-kolagen VII specjalistyczne
split skórny specjalistyczneOpracowanie: Patryk Matuszek i Karol Lakwa

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl