napisx
Znajdź laboratorium wykonujące BADANIE AUTOPRZECIWCIAŁ
Znajdź laboratorium
Reumatologia


Dermatologia

GastroenterologiaEndokrynologia
Nefrologia
NiepłodnośćHepatologiaMięśnie w ogniu: walka z cichym zabójcą

Choroby mięśniowe o nieznanej przyczynie, zwane również idiopatycznymi miopatiami zapalnymi (ang. idiopathic inflammatory myopathies, IIM), stanowią zróżnicowaną grupę schorzeń, które mogą mieć związek z występowaniem nowotworu. Organizm osoby chorej na jedną z tych rzadkich chorób autoimmunologicznych wytwarza autoprzeciwciała, które powodują uszkodzenia włókien mięśniowych. Wykrycie autoprzeciwciał charakterystycznych dla miopatii zapalnych ułatwia rozpoznanie ich różnych form oraz ocenę ryzyka rozwoju nowotworu.

Miopatie zapalne i ich związek z nowotworem

 Do najczęściej występujących postaci miopatii zapalnych należą:

W przypadku tych chorób istnieje większe niż przy innych chorobach reumatycznych ryzyko wystąpienia nowotworów (miopatie powiązane z nowotworem, ang. cancer-associated myositis, CAM). Według definicji CAM dotyczy sytuacji, gdy nowotwór rozwija się w ciągu trzech lat od zdiagnozowania IIM lub gdy zostaje rozpoznany dwa lata przed diagnozą IIM – tzw. zespoły paranowotworowe.

Najczęściej powiązane z miopatiami zapalnymi nowotwory to rak jajnika i innych narządów rozrodczych, rak piersi, rak płuc, nowotwory przewodu pokarmowego oraz choroby układu krwionośnego (głównie chłoniaki nieziarnicze), czerniak i rak nosogardła.

Diagnostyka autoprzeciwciał w badaniu miopatii zapalnych

Ze względu na skomplikowany obraz kliniczny i rzadkość występowania diagnoza IIM stanowi wyzwanie i może trwać nawet kilka czy kilkanaście lat! Badanie autoprzeciwciał związanych z tą grupą chorób jest niezwykle wartościowe i stanowi kluczowy element procesu diagnostycznego. Autoprzeciwciała obecne u pacjentów z miopatiami zapalnymi można podzielić na dwie kategorie: autoprzeciwciała specyficzne dla zapalenia mięśni (ang. myositis-specific autoantibodies, MSAs) oraz autoprzeciwciała związane z zapaleniem mięśni (ang. myositis-associated autoantibodies, MAAs). Pierwsza grupa jest szczególnie specyficzna dla miopatii zapalnych. Ponadto wykrycie autoprzeciwciał w znacznym stopniu ułatwia różnicowanie postaci miopatii, co ma znaczący wpływ na podejmowane decyzje terapeutyczne, a sama identyfikacja i różnicowanie przeciwciał w miopatiach zapalnych może stanowić czynnik prognostyczny, który dotyczy ryzyka wystąpienia nowotworu.

Podsumowanie

Badanie autoprzeciwciał w diagnostyce miopatii zapalnych ma kluczowe znaczenie dla właściwego rozpoznania i leczenia tych schorzeń. Miopatie zapalne są rzadkimi chorobami autoimmunologicznymi, ale dzięki coraz bardziej zaawansowanym technikom diagnostycznym możliwe jest szybkie i dokładne identyfikowanie unikalnych dla tych chorób przeciwciał, co prowadzi do poprawy diagnozowania i leczenia pacjentów.

 

Piśmiennictwo

  1. Mende, V. Borchardt-Lohölter, W. Meyer, T. Scheper, W. Schlumberger. Autoantibodies in Myositis. How to Achieve a Comprehensive Strategy for Serological Testing. Mediterranean Journal of Rheumatology 2019.
  2. Drat-Gzubicka. Neuromuscular disorders in cancer patients Part II. Muscle and neuromuscular junction damage in cancer patients. Palliative Medicine in Practice 2015; 9(1): 8–15.
  3. Grygiel-Górniak, J. Soska, W. Samborski. Risk of cancers in polymyositis and dermatomyositis. Rheumatology Forum 2022; 8(2).
  4. K. Qiang et al. Risk of malignancy in dermatomyositis and polymyositis: a systematic review and meta-analysis. Journal of Cutaneous Medicine and Surgery 2017; 21(2): 131–136.
  5. András et al. Retrospective analysis of cancer-associated myositis patients over the past 3 decades in a Hungarian myositis cohort. Pathology & Oncology Research 2020; 26: 1749–1755.
  6. Samotij, J. Szczęch, A. Reich. Nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zapalenia skórno-mięśniowego. Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny 2015; 102(3).
  7. Satoh et al. A comprehensive overview on myositis-specific antibodies: new and old biomarkers in idiopathic inflammatory myopathy. Clinical Reviews in Allergy & Immunology 2017; 52: 1–19.
  8. Buska-Mach. Zapalenia mięśniowe i nowotwór. https://www.euroimmun.pl/zapalenia-miesniowe-i-nowotwor/.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl